Konkradaadresort เกาะกระดาดรีสอร์ท
เกาะกระดาดรีสอร์ท ราคา ค่าห้องพักแบบแพกเกจทัวร์ photo ภาพบรรยากาศ กิจกรรม ติดต่อเกาะกระดาด เกี่ยวกับเกาะกระดาด
 

 

เกี่ยวกับเกาะกระดาด

     "เกาะกระดาด" ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะหมากมีเนื้อที่ ๑๒๐๐ ไร่ ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ โดยมีเนินเขาอยู่ตรงกลาง
มีแนว ปะการัง และหาดทรายยาว สะอาดสามารถเดินถึงกันได้รอบเกาะ “เกาะกระดาด” เกาะอันซีนไทยแลนด์
แห่งทะเลตราด ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ หมาก เหตุที่ ได้ชื่อว่าเกาะกระดาด ก็เพราะแต่เดิม
มีต้นกระดาดขึ้น อยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นที่มาของ ชื่อเกาะกระดาด อีกทั้งรูปร่าง ของเกาะ ก็ยังมีีลักษณะแบนราบ
เหมือน แผ่นกระดาษ ด้วยเช่นกันเกาะกระดาดนี้มีความน่าสนใจ ตรงที่ถือเป็น เกาะที่มีการออกโฉนดถูกต้อง
ตามกฎหมาย มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยเหตุผลทางการเมืองระหว่างประเทศ ปัจจุบันเกาะกระดาด มีสถานะเป็น
เกาะส่วนตัวบนเกาะมีรีสอร์ทเพียงแห่งเดียวบนเกาะ ผู้ที่ต้องการจะมาท่องเที่ยวบนเกาะแห่งนี้จึงต้องซื้อ

"ฝูงกวางออกหากินที่เกาะกระดาด"

ฝูงกวางเกาะกระดาด

     ทั้งนี้หากใครได้มาเยือนเกาะกระดาดนี้ก็จะพบว่าเป็นเกาะที่เงียบสงบมีหาดทรายยาวขาวสะอาดรอบเกาะ
และมีแนวปะการังตลอดชายฝั่ง อีกทั้ง “ผู้จัดการท่องเที่ยว” ยังได้มีโอกาสนั่งรถอีแต๊ก ซึ่งเป็นขนส่งมวลชน
ชนิดเดียวบนเกาะนี้เพื่อกินลมชมวิว ทิวทัศน์รอบๆ ไปด้วยต้นมะพร้าวที่เจ้าของเกาะนำมาปลูกไว้ โดยหนึ่งในนั้น
เป็นต้นมะพร้าวรูปฟอร์มแปลกตา ยื่นยาวเอียงลู่เข้าหา ท้องทะเลก่อนจะไปกระดกยอดยกสูงขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในเสน่ห์อันหนึ่งในสัญลักษณ์ของเกาะกระดาดไปโดยปริยายแต่ สำหรับสิ่งที่ี่ “ผู้จัดการท่องเที่ยว” ไม่คาดคิดว่า
จะได้มาเห็นที่เ กาะกระดาดนี้ก็คือบรรดากวางเป็นพันๆ ตัว ที่อาศัยอยู่ตาม ธรรมชาติ ทั่วทั้งเกากวางเหล่านี้นั้น
แต่เดิมมีอยู่เพียง 6 ตัวเท่านั้น ซึ่งเจ้าของเกาะนำมาจากเขาเขียวมาเลี้ยงเอาไว้ จนตอนนี้เจ้ากวางก็ออกลูก
ออกหลานจากหกตัวก็กลายเป็นพันตัวอาศัยอยู่บน เกาะกระดาดนี้โดยไม่มีใครไปรบกวน ที่เมื่อนั่งรถชมวิว
เห็นกวางมากมายเหมือน กับอยู่ในสวนสัตว์เปิดยังไงยังงั้น

ตามรอยเสด็จ รัชกาลที่ 5

      เกาะกระดาด มีหมู่เกาะ 4 เกาะ คือ เกาะใหญ่และเกาะเล็กๆทางด้านทิศเหนือ 3 เกาะคือ เกาะนกใน
เกาะนกนอก และเกาะชู้ (มีชาวบ้านบางคนเรียกว่า 3 เกาะครึ่ง เพราะเกาะชู้มีขนาดเล็กครึ่งหนึ่งของเกาะนกใน
เกาะนกนอก)

     เกาะกระดาดมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองทั้งด้านประวัติศาสตร์ ความสวยงามของ
ธรรมชาติ และอาหารพื้นเมือง การท่องเที่ยวจะผสมผสานกันตามจุดต่างๆ หากคิดจะไปเที่ยวเกาะกระดาดแล้ว
ถามว่าไปเที่ยวที่ไหนกันดีแล้วหล่ะก้อ การเดินรอบชายหาดเป็นระยะ 6.5 กิโลเมตร สำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง
เพื่อชมธรรมชาติชายหาดก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่ถ้าไม่สะดวก เปลี่ยนไปเลือกเป็นจุดๆโดยเดินทางภายในเกาะ
ที่มีทิวทัศน์ของสวนมะพร้าวอายุเกือบร้อยปีกว่าหมื่นต้น หากเป็นช่วงแดดอ่อน สามโมงเย็นไปแล้ว ระหว่างทางจะเห็นฝูงกวางที่มีอยู่เกือบพันตัว จะออกมาหาอาหารเป็นฝูง ฝูงละ 5-10

ภาพรัชกาลที่ 5 ประทับบนหาดทรายเกาะกระดาดด้านนอก ในปี พ.ศ.2450
หลังจากกลับจากต่างประเทศ

      รัชกาลที่ 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดช
(พระโอรสองค์ที่ 17) ทรงทำตราจอง ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะในช่วงที่ฝรั่งเศสยึดครอง
อินโดจีนและได้ยึดครองจังหวัดตราดในช่วงปี พ.ศ. 2447 - 2449 นั้น ภายหลังได้เมืองตราดคืนมา ฝรั่งเศสยกเกาะกระดาด ให้นายปร๊าก (ชาวเขมรที่เป็นคนในบังคับฝรั่งเศส) รัชกาลที่ 5 ทรงเห็นว่า
เพื่อป้องกันการรุกรานจากฝรั่งเศสเพราะเป็นพื้นที่ชายแดนทางน้ำระหว่างไทย-กัมพูชา และอีกเหตุผลหนึ่ง
ที่สำคัญเช่นกัน น่าจะเป็นเพราะรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกาะกระดาดเป็นพิเศษ จากการเสด็จประพาสเกาะช้าง
12 ครั้ง ได้เสด็จเกาะกระดาดถึง 10 ครั้ง พระองค์จึงซื้อกรรมสิทธิ์ในราคา 2,000 บาท เกาะกระดาดจึงเป็น
เกาะเดียว ที่มีเอกสารสิทธิ์ครอบคลุมพื้นที่เกาะทั้งหมด

     ต่อมาตกเป็นมรดกของพระองค์เจ้านิทัศนาธร จิรประวัติ โอรสองค์โตที่เกิดกับหม่อนเจ้าหญิงสุมนมาลย์
ซึ่งขณะนั้นชันษาเพียง 8 ขวบ ยังศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ พระมารดาจึงเป็นผู้ดูแลส่งเงินให้คนทำสวน
มะพร้าวที่เกาะและได้สร้างพระตำหนักอยู่ที่แหลมไข่กา เมื่อหม่อมเจ้านิทัศนาธรสำเร็จการศึกษากลับมา
รับราชการ ไม่มีเวลาดูแล ประกอบกับเกาะอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพ ไปมาไม่สะดวกและมีไข้มาลาเรียชุกชุม
จึงขายให้เอกชนไปในราคา 6,000 บาท

     นายวรกิจบรรหาร (พงษ์ รังควร) ผู้ได้รับการศึกษาดีจากต่างประเทศ เคยรับราชการสมัยรัชกาลที่ 6
ได้ซื้อ เกาะกระดาดในปี พ.ศ. 2482 เห็นว่ามีพื้นที่ราบและความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีแหล่งน้ำจืด
กลางเกาะ จึงบุกเบิกทำการเกษตร ปลูกมะพร้าวจำนวนมากเกือบ 20,000 ต้น

     ต่อมาปี พ.ศ. 2512 นายชุมพล รังควร (บุตรชาย) ได้รับมรดก ยุคนี้ได้ได้มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เปิดที่พัก "เกาะกระดาด ไอร์แลนด์ รีสอร์ต" เป็นรีสอร์ทที่หรูและทันสมัยที่สุดในยุคบุกเบิกของการท่องเที่ยว
จังหวัดตราด ได้นำมาเนื้อกวางมาเลี้ยง 2-3 คู่ และปล่อยให้ขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์
ของเกาะกระดาดมาตั้งแต่ครั้งนั้น

เปรียบเทียบภาพอดีต - ปัจจุบัน

   และในปี พ.ศ. 2531 ได้มีการขายเกาะกระดาดอีกครั้งนึงให้นายคีรี กาญจนพาสน์ ซึ่งซื้อในนามของบริษัท
กาญจนพาสน์พัฒนา จำกัดและเป็นเจ้าของมาถึงปัจจุบัน เกาะกระดาดเป็นเกาะที่มีความเป็นธรรมชาติมาก
ไม่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่เพราะเป็นเกาะส่วนตัว นอกจากหาดทรายขาวสะอาด และแนวประการังที่มี
ให้เที่ยวชมรอบเกาะแล้ว เกาะกระดาดยังมีจุดเด่นอยู่ที่ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นทุ่งหญ้าสะวันนา
ในช่วงฤดูฝนทุ่งหญ้าบนเกาะจะเขียวขจีสวยงาม

     ส่วนในช่วงฤดูร้อนทุ่งหญ้าจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลนับร้อยไร่มองดูงดงามไปอีกแบบ และยังมีฝูงกวาง
นับพันตัว ที่ถูกปล่อยให้ดำรงชีวิตตามธรรมชาติ

 

ดำน้ำ เที่ยว เกาะกระดาด

ติดต่อสอบถาม

คุณ อวิรุทธ์ มามีชัย

โทร. 088-5000667, 086-3227010

กรุณาโอนเงินมัดจำ 50% เพื่อสำรองห้องพัก

โอนเงินส่วนที่เหลืออีก 50% ก่อนวันเดินทาง 5 วัน

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งคุณอวิรุทธ์ มามีชัย

แจ้งมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-3227010

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีฝากสะสมทรัพย์

สาขา เขาสมิง จังหวัดตราด

เลขบัญชี 464-0-32012-5

ชื่อบัญชี นาย อวิรุทธ์ มามีชัย